Kategorie
Informacje

Flora jelitowa, a leczenie zaburzeń pracy jelit

Termin w języku angielskim nie jest użyty przypadkowo. Jego wykorzystanie ma na celu delikatne złagodzenie przekazu i stopniowe wprowadzenie czytelnika w arkana współczesnej medycyny, której kierunki rozwoju nie zawsze pokrywają się z tym, czego się spodziewamy po przedstawianej zwykle niemal w realiach kosmosu dziedzinie. Shit swap to w pełni poważna, coraz szerzej stosowana i w dodatku bardzo skuteczna metoda leczenia zaburzeń pracy jelit.

Fecal microbiota transplant

Formalna nazwa tej procedury określanej jako to fecal microbiota trans plant, czyli tłumacząc dosłownie, przeszczep feralnej flory bakteryjnej. Wykorzystując nazewnictwo częściej stosowane w polskiej medycynie, jest to przeniesienie bakterii jelitowych od jednego pacjenta do drugiego.

Już od kilkudziesięciu lat nie jest dla nas żadną tajemnicą, że człowiek to w dużej mierze niesamodzielny i gdyby na przykład zniknęły wszystkie bakterie z otoczenia człowieka, wewnętrznego i zewnętrznego, nasze rokowania byłyby gorsze niż złe. Po prostu byśmy nie przetrwali. Jak ważna jest flora bakteryjna, przekonują się osoby chociażby po antybiotykoterapii, u których doszło do niewielkiego zaburzenia flory bakteryjnej układu pokarmowego, przez co trawienie okazuje się niemal niemożliwe. Na takie sytuacje mamy proste probiotyki, ale należy podkreślić, że zaburzenia, które leczą, są naprawdę delikatne, a podawane probiotyki mają bardzo ograniczony zakres działania. Przeszczep bakterii to znacznie poważniejsza sprawa.

Nieswoiste zaburzenia pracy jelit a flora bakteryjna

Ostatnie dekady to czas pojawienia się i rozpowszechnienia wielu problemów z jelitami. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, co właściwie wywołuje te problemy. Zidentyfikowaliśmy celiakię, poznaliśmy mechanizm łączenia się mózgu bezpośrednio z jelitami, ale wciąż spora część działających tu mechanizmów jest dla nas tajemnicą. Naukowcy obecnie skłaniają się ku tezie, że głównym problemem jest flora bakteryjna, a właściwie jej zaburzenia.

Metoda przeszczepu flory bakteryjnej została opracowana jako pokłosie badań nad chorobami wrzodowymi układu pokarmowego. Okazuje się bowiem, że flora bakteryjna osób całkowicie zdrowych zawsze wyraźnie się różni od flory bakteryjnej osób z różnymi schorzeniami. Chociaż może to szokować, podanie liofilizowanej treści pobranej z okrężnicy zdrowego pacjenta do okrężnicy pacjenta chorego okazało się zadziwiająco skuteczną, całkowicie bezpieczną metodą leczenia, nad którą jednak trzeba jeszcze popracować.

Dodaj komentarz