Kategorie
Sport

Konsumpcja sumy ubezpieczeniowej i udział własny

Konsumpcja sumy ubezpieczeniowej oraz udział własny to dwie ważne kategorie, o których istnieniu powinien wiedzieć każdy posiadacz polis ubezpieczeniowych, w tym przede wszystkim osoby kupujące polisy samochodowe z autocasco na czele. Mają one bowiem bardzo istotny wpływ na działanie ich ochrony ubezpieczeniowej w praktyce.

Konsumpcja sumy ubezpieczeniowej

Niemal każde ubezpieczenie AC sprzedawane obecnie przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe posiada dzisiaj klauzule mówiąca o konsumpcji składki ubezpieczeniowej. Stanowi ona zabezpieczenie dla ubezpieczyciela na wypadek natrafienia na wyjątkowo szkodowego klienta. Polega ona na tym, że suma ubezpieczeniowa, na którą zawarte jest ubezpieczenie AC, pomniejszana jest za każdym razem o wartość wypłaconego odszkodowania. W ten sposób ubezpieczyciel chroni się przed sytuacją, w której ubezpieczony będzie ponosił liczne szkody, po czym całkowicie zniszczy swój samochód. Zabezpieczeniem na taki wypadek jest oczywiście udział własny w szkodzie, o którym poniżej, ale nie zawsze to wystarcza. W wyniku konsumpcji sumy ubezpieczeniowej, klient dostanie znacznie mniejsze odszkodowanie za zniszczony pojazd, a suma odszkodowań nie może przekroczyć sumy ubezpieczeniowej.

Udział własny w szkodzie

Posiadanie ubezpieczenia AC nie może oznaczać całkowitej bezkarności kierowcy, a przekonywanie kierującego do jazdy bezszkodowej samymi zachętami pozytywnymi, czyli zniżkami za bezszkodową jazdę, jest zazwyczaj niewystarczające. Udział własny w szkodzie oznacza, że ubezpieczony będzie musiał pokryć odpowiednią część szkody z własnej kieszeni, czyli jeśli udział własny wynosi dla przykładu 20%, a koszt naprawy po wypadku wyniósł 2000 złotych, odszkodowanie wyniesie 1600 złotych, a 400 złotych poszkodowany będzie musiał wysupłać z własnej kieszeni. Nie należy tego mechanizmu traktować jako uderzenia w klienta, ponieważ dzięki niemu obniża się szkodowość, co oznacza, że składka ubezpieczeniowa dla wszystkich klientów towarzystwa ubezpieczeniowego może być niska.

Wiele istotnych informacji na temat ubezpieczeń znaleźć można na stronie https://mtu24.pl/ .

Dodaj komentarz